Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

Poslovil se je Silvo Fatur

Poslovil se je slavist Silvo Fatur, avtor knjige Zgodba o TIGRU. Pogreb bo v Zagorju pri Pivki v petek 20.1.2023 ob 14. uri.

Rodil se je leta 1935 v Zagorju pri Pivki, po končanih 4 razredih v domači vasi se je vpisal na postojnsko gimnazijo. Pri šestnajstih letih je ostal brez obeh staršev. Kot osmošolec je oblikoval dijaški list Glas Krasa. Maturiral je leta 1956 in se vpisal na ljubljansko slavistiko, kjer je študiral slovenščino in ruščino. V študentskih letih je deloval v Klubu postojnskih študentov in z mladimi v domači vasi, režiral je dve celovečerni igri v sezoni in uprizoril Linhartovo veseloigro Matiček se ženi. Ukvarjal se je tudi z gledališko kritiko, ki jo je objavljal v študentski Tribuni. Študij je zaključil leta 1961, njegovo diplomsko delo je prejelo Prešernovo nagrado. Poklicno pot je začel na Osnovni šoli v Pivki, jeseni leta 1963 pa je postal profesor slovenščine na postojnski gimnaziji. Veliko se je ukvarjal tudi s pomenom TIGR-a in molku o njem. V Postojni je bil vključen v kulturne dejavnosti, postal je predsednik občinske Zveze svobod in prosvetnih društev, v 80. letih je bil predsednik Temeljne kulturne skupnosti Postojna in član Izvršnega odbora Kulturne skupnosti Slovenije. Od leta 1965 do 1977 je bil ravnatelj na postojnski gimnaziji, leta 1978 pa je postal pedagoški svetovalec za slovenščino na koprski enoti Zavoda RS za šolstvo. Bil je tudi svetovalec RS za slovenske šole na Tržaškem. V 90. letih se je posvetil problematiki pouka književnosti in bil pobudnik Primorskih slovenističnih dnevov, strokovnega druženja slavistov z obeh strani meje.

Poslovil se je  Silvo Fatur


Leta 2007 je pod založništvom Društva TIGR Primorske izdal knjigo o tigrovcih Zgodba o TIGRU, v kateri je skupaj z Marjanom Bevkom, Borisom Pahorjem in Lucijanom Peliconom popisal dotakratno vedenje o TIGR-u,  v knjigi pa je tudi popis spominskih obeležij domoljubom in tigrovcem in popis dotakratnih knjižnih publikacij s tigrovsko tematiko.

 

 

 

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net