Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

Urednica spletne strani društva Polona Pahor je magistrirala

Urednica spletne strani Društva TIGR Primorska in hkrati sekretarka našega društva Polona Pahor je z odliko dne 8. 3. 2023 magistrirala iz slovenistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V osebnem imenu in v imenu Društva TIGR Primorske Poloni Pahor ob tej priliki čestitam in ji želim še veliko uspešnega dela pri urejanju spletne strani društva in pri njenem delu v društvu.

Predsednik Društva TIGR Primorske, 
Gorazd Humar

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net