Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR Primorske

Ob dnevu mrtvih v OE Posočje

Ob dnevu mrtvih smo se v Posočju spomnili številnih tigrovcev, ki so se požrtvovalno borili za ohranitev slovenskega naroda na območju, ki je bilo po prvi svetovni vojni vključeno v Kraljevino Italijo.