Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

Boj slovenskih Primorcev proti italijanski zasedbi 1918 - zapisi Antona Stegla

Boj slovenskih Primorcev proti italijanski zasedbi 1918 - zapisi Antona Stegla

 

Orehek je dobil ime »ORECCA« Priimke so spremenili  iz Bizjak v »Bisiachi« in podobno. Tako so prepovedali celo uporabo slovenskega jezika. Za uspešnejše poitalijančevanje so ustanovili povsod kjer je bilo mogoče italijanske šole in vrtce ter mladinske in fašistične hiše ( casa balila ) in » casa del fascio » kamor so zlepa ali zgrda privabljali slovensko mladino in starejšeza prevzgojo v dobre Italijane. DRUŠTVO Prosveta v Trstu je 7.8.1922 razposlalo vsem prosvetnim in bralnim društvom Primorske , okrožnico št.215/22 s katero jih opozarja na previdnost delovanja v na novo nastalih političnih razmerah.

Moj oče Anton je bil tedaj predsednik Narodnega bralnega društva Orehek. Junija 1923 je društvo organiziralo javno kulturno prireditev z veselico. Ko je bilo vse pripravljeno je prejel od italijanske Prefekture iz Postojne dopis Št. 1578/2-PS.( Publica Sicurezza ) z dne 19.6.1923, s katerim ga obveščajo, » …..la festa richiesta per raggioni di opportunita non puo essere concessa » zaprošena prireditev zaradi vzrokov  primernosti ne more biti dovoljena.«

Za tem je sledila prepoved delovanja vseh društev, kar je povzročilo še večji odpor, ki se je pokazal v neposlušnosti in organizaciji ilegalnega delovanja. Organizirale so se  tajne skupine in trojke, ki so z orožjem in drugimi sredstvi uničevali  vse kar je bilo italijansko in je bilo prirejeno za poitalijančevanje ter uničenje slovenskega naroda. Eden pobudnikov odpora pri nas je tudi Kukec Jože in Černač Anton, ki sta stalno lovila in pobijala vse , ki so izdajali slovenski narod ali pa ga drugače uničevali. Eden od pobudnikov na Tržaškem je bil tudi Žerjal Drago, rojen 1.7.1903 v Borštu pri Trstu, ki je že kot študent na trgovski šoli v Trstu sodeloval pri ustanovitvi krožka » Omladina », let6a 1927 pa skupaj s Franjom Marsičem in Vekoslavom Pangerjem tajno organizacijo   BORBA  v Trstu.

Hkrati z vse večjo aktivnostjo odpora  pri nas, je tudi italijanska oblast  vse ostreje terorizirala Slovence in s svojo tajno politično policijo »OVRA« in »PS« ( Publica Sicurezza ) ( varnostna služba ) Skušala uničiti naše podtalno delovanje . Tako se je uspelo vriniti v skupino Vladimirja Gortana v Severni Istri, tako da so njega v Puli leta 1929 obsodili na smrt , štiri druge pa na 30 let ječe. Ob tem lovu na pripadnike tajnih organizacij, je Žerjal Drago pobegnil v Jugoslavijo. Isto sta storila Kukec Jože, Černač Tone in še mnogi drugi. Ti so svoje delo nadaljevali v Jugoslaviji, Kukec Jože, Černač in še nekateri pa so vedno prihajali v Italijo in Izvrševali likvidacije do leta 1930 , ko je Jugoslovanska oblast , povezana z Mussolinijem preprečila napadena fašiste in izdala Italijanom imena Primorcev, ki so delovali proti Italiji. Tako je od leta 1930 dalje delovala le organizacija » TIGR » , ki je opravljala le obveščevalno službo za Triglavsko divizijo Jug. Vojske. Vse do tedaj obstoječe  tajne organizacije , kot so  BORBA ,  ORJUNA,  GORIŠKA IN TOLMINSKA ORGANIZCIJA ,  so se okrnile ali pa so šle v strogo ilegalo.

Boj slovenskih Primorcev proti italijanski zasedbi 1918 - zapisi Antona Stegla

Žerjal Drago je bil med zadnjo vojno v partizanih, sedaj pa živi v Kopru. Po vojni je začel zbirati podatke o delovanju zavednih  odporniških organizacij med obema vojnama.

Te podatke je zbiral pri prijateljih in znancih, ki so delovali v navedenih organizacijah, Iz sodil italijanskih sodišč, italijanskih časopisov in raznih arhivov.

Ker sem sam zbiral podatke o pripadnikih odporniških gibanj, zlasti o akcijah izvršenih po Primorskem in o padlih v teh akcijah, sem se povezal z Žerjalom, da skupaj zberemo čim več podatkov o teh akcijah in jih zapišemo , da ne gredo v pozabo.

Nekateri podatki niso popolni, nekateri pa morda sploh niso zajeti, zato prosim vse, ki kaj vedo ali odkrijejo naj skušajo nepristransko dopolniti.

Uspelo nam je ugotoviti in zbrati podatke o naslednjih važnejših akcijah :

Zap

Št.

Datum

OPIS AKCIJE

1

APRIL 1926

Molk, član Kukčeve trojke likvidiral dva karabinjerja v severni Istri

 

2

3.april 1926

Napad na Dogano v Prestranku. Ubit fašist Domenico Tempesta in financar Ugo del Fiume. Akcijo vodil Kukec Jože. Od napadalcev sta padla Vilhar in Molk.

 

3

10.6.1926

Izvršen požig gozda »Litoriall« pri Trstu

 

4

2.11.1926

Eksplodirala tempirana bomba v vojašnici MISV  v Pivki. Razmesarjen fašist Cherševani Anton. Kerševani je težko ranjen, fašista Caucish ( Kavčič ) Francesco in Crali ( Kralj ) Emilio

5

10.2.1927

V bližini Ravnika pri Logatcu težko ranjena  fašista Sluga Andrea in Ravino Francesco, ki sta bila v patroli

6

4.11.1927

V bližini Ravnika pri Logatcu iz zasede napadena fašistična patrola – ranjen fašist Cicimbri.

7

4.11.1927

Poiskus miniranja železniškega mostu pri Piščancih nad Rojanom pri trstu. Zaradi premajhne količine eksploziva je akcija  slabo uspela. Akcijo izvedla Franjo Marušič in Zvonimir Miloš

8

29.12.1927

Požig otroškega vrtca na Proseku. Požig z bencinom Tone Ukmar  in Vlado Štoka

 

9

2.1.1928

Postavitev razstreliva na kvesturi v Trstu  z bombo »Siper« izvršila organizacija BORBA

10

9.4.1928

Požig osnovne šole v Proseku, izvršili : Lojze Špangel, Tone Ukmar , Drago Rupel in Vlado Štoka. Pri gašenju požara močno opečen Ivan Sardoč.

11

3.5.1928

Požig osnovne šole na Katarini pri Trstu. Izvršila org. BORBA

 

12

28.5.1928

Požig otroškega vrtca »Recreatoria v Tolminu. Izvršil : Srečko Fortunat in tovariši

 

13

3.8.1928

Občinski stražnik  fašist in ovaduh Cercvenic ( Cerkvenik )  Giuseppe (Jože ) zaposlen na občini Škocijan  iz zasede likvidiran od Kukec Jožeta in Obersnela.

14

?

Uspešno izvršen atentat na fašističnega agenta in izdajalca Kogej Viktorja . Atentat izvršili člani KP v Gorici.

15

6.8.1928

Popolnoma uničen otroški vrtec v Štorjah pri Sežani zaradi aretacije Dr. Dekleva Jožeta in okrog 30 drugih tovarišev – maščevalno izvršili : Tone Ukmar , Vlado Štoka , Drago Rupel in Španger  Lojze Ukmarju se je vnela obleka, vendar so ga REŠILI.

17

Jeseni 1928

Dvakrat vlomili v otroški vrtec v Knežaku in vse uničili kar se je dalo- popolno razdejanje.

18

6.1.1929

V oroškem vrtcu v Knežaku so fašisti pripravili obdaritev otrok »Befana fašista« . V noči pred obdaritvijo so  vsa darila pobrali prostore z italijansko zastavo pa uničili.

19

22.1.1929

Organizacija BORBA v trstu je organizirala trosilno akcijo leta : na volitvah za fašiste z » DA » ali  » NE » . Letake so trosili ob vseh vpadnicah v mesto in v mestu, le da je na nekaterih manjkalo ZA ISTRO.

 

 

 

20

24.8.1929

Istrani člani tržaške BORBE so postavili zasedo okrog Kozine, da niso šli ljudje voliti fašistov

21.

15.11.1929

Izvršen napad na pošto v Renčah. Uspeli napad izvršili : Kukec Jože, Danilo Zelen in Černač Tone. Vsi prišli iz Jugoslavije.

22

11.6.1929

Požig osnovne šole v Smoljani v Istri – Požig izvršila BORBA

 

23

2.7.1929

Že drugič izvršen požig in napad na smodnišnico v Briščkih pri Proseku. Izvedla ORG. BORBA

24

26.9.1929

Izvršen napad in požig osnovne šole v Škrbini. Škode ni bilo dosti, ker so vaščani prehitro pogasili.

25

7.12.1929

Ponovni napad na fašista ovaduha Kuret Ivana iz Ricmanj. Ostal je živ, prestreljena je bila le kapa.

26.

9.12.1929

Neuspeli atentat na fašista Francesca Fonda.

27

5.1.1930

Miniranje svetilnika » Faro della Vittoria » na Greti pri Trstu. Eksplozija peklenskega stroja je povzročila meter in pol veliko luknjo. Napad izvedli : Ferdo Bidovec, Zvonimir Miloš in iz zasede Franjo Marušič

28

10.1.1930

Napad na tiskarno » Il popolo di Trieste » Peklenski stroj je ob eksploziji razdejal tiskarno in redakcijo fašističnega časopisa« Il popolo di Trieste ». Ubit je bil glavni urednik Guido Neri . Težko ranjeni pa so bili Apolonio Missari in Bolle.Napad sta uspešno izvršila Zvonimir Miloš in Ferdo Bidovec.

29

7.2.1930

Napad na fašistično postojanko v Hruševju. V akciji je bil ubit fašist Blažina Bogomir . Odnesli so 5 fašističnih oblek  in italijanskih zastav, ki so jih potem uničili, obleke pa poskrili na Vremščici . Stanko Petras , Danilo Zelen, Tone Černač in Srečko Fortunat so izvršili ta zelo uspešen podvig.

30

7.2.1930

Požig otroškega vrtca v Lokvah pri Bazovici. Škoda je bila ogromna. Požig izvršili  Ivan Škerjanc in tovariši.

31

2.3.1930

 Požig osnovne šole v Zgoniku. Požig je poponoma uspel. Akcijo izvršil Janko Oblak.

 

32

23.3.1930

Poskus požiga osnovne šole na Katarini in na Colu pri Repnu.

33

9.5.1930

Atentat na tajnika  fašistične stranke in občinskega sodnika Carolina v njegovi vili. Ob napadu ubit fašist Nicolo Marangoni in njegova žena, neki Italijan iz Milana pa je bil ranjen.

34

2.9.1930

Ob 2 uri po polnoči na meji med Italijo in Jugoslavijo , pri mejnem kamnu pri Rakovem Škocijanu, na italijanski strani, pom  po izdajstvu jugoslovanske policije, je padel v zasedo italijanskim fašistom Kukec Jože iz Postojne roj. 27.1.1894. Po hudem boju je ubil dva fašista in več ranil. Ko mu je zmanjkalo nabojev in mu je druga pištola odpovedala, so fašisti  planili nanj, pri tem je še enemu odgriznil uho, nakar so ga s puškinimi kopiti pokončali. Bil je zagrizen član Sokola, glej na SLIKI ZNAK. Slika iz leta 1930.

35

4.10.1930

S puškinim strelom ubit učitelj Sottosanti  v Vrhpolju pri Vipavi, ker je mučil in teroriziral otroke ter jim kot tuberkuloznik pljuval v usta. Delo sta uspešno opravila  Tone Černač In Danilo Zelen.

 

 

 

 Boj slovenskih Primorcev proti italijanski zasedbi 1918 - zapisi Antona Stegla

Po izjavi Žerjal Draga je bilo do leta 1930 izvršenih okrog 100 atentatov, napadov miniranj in požigov. Do leta 1941, napada na Jugoslavijo, se ne beleži večjih napadov, kajti po 6. Januarski diktaturi 1929 ko se je srbska Jugoslavija povezala s Fašistično Italijo je bila prepovedana ORJUNA in vse organizacije , ki so delovale proti fašistični Italiji. Jugoslovanska oblast ne da se ni zanimala za slovenske Primorce, pač pa jih je tudi izdajala . Tako je izdala Kukec Jožeta in so se vrstile množične aretacije naših ljudi, ki niso imeli od matične domovine nobene podpore. Spominjam se, kako so karabinjerji vklenjenega odpeljali Ogrizek Jožeta in Jankovič Kristino. Klub temu Primorci nismo klonili. Na zidovih okrog šole, kapelice in cerkve v Orehku, kjer se še sedaj vidi znake , so se pojavili napisi » ŽIVELA JUGOSLAVIJA » » PROČ ITALIJA »

Na zvoniku v Štivanu pa je zaplapolala slovenska zastava. Leta 1930 se je prvič pojavila organizacija » TIGR » ( Trst, istra, Gorica , Reka ) . Kot prva naloga je bila , kakor je v eni svojih knjig zapisal Tone Svetina, zbiranje podatkov za Jug. Triglavsko divizijo. Ti isti člani, Tone Černač, Zelen Danilo, Kukec Jože in drugi so aktivno delovali v ORJUNI ( Organizacija Jugoslovanskih Nacionalista ) . Primorski Orjunaši so bili identični jugoslovanskim Orjunašem. Primorci so se borili proti fašistom , jugoviči pa so jih izdajali. Ob napadih so sodelovali vsi, ne glede na politično pripadnost. Tako neobremenjeni smo tudi Primorci v zadnji vojni ( 1941 – 1945 ) vsi vstopili v boj proti italijanskemu in nemškemu okupatorju iz same narodne zavesti .Med NOB ja bil naš cilj priklju čitev Primorske k Sloveniji. Komunistična stranka, ki je glavno politično vlogo v tej borbi pa je izkoristila ta boj v svoje namene ter po vojni vse prevarala in vzpostavila srbizacijo slovenskega naroda, z uničenjem gospodarstva in postavitvijo komunistične vojaške diktature.

Postojna , dne 14.1. 1991

 

Boj slovenskih Primorcev proti italijanski zasedbi 1918 - zapisi Antona Stegla

Kukec Jože

Rojen 27.1.1894 v postojni, Tržaška c. št. 100, sin malega kmeta iz družine z 11 otroci, izučen soboslikar in pleskar. Avstro ogrski  vojak na ruskem bojišču. Po 1. Svetovni vojni se je takoj vključil v boj Primorcev proti italijanskemu okupatorju. Bil je organizator odpora in načelnik ORJUNE na Pivškem ter izvrševal atentate in vodil napade na vse, ki so ogrožali slovenski  narod.

Padel  v borbi proti fašistom kot heroj dne 2.9.1930. Pred smrtjo ubil dva fašista in enemu odgriznil uho.

Pokopan na pokopališču v Postojni dva metra od mrtvašnice vzdolž zidu.

Zbral in spisal : Anton Stegel

 

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net