Zadnje novice

Slovesnost 35. spominskega pohoda na Triglav

Podpredsednica, Bernarda Dodič, se je v imenu Društva TIGR Primorske v soboto, 10. 7. 2021, na Rudnem polju na Pokljuki udeležila prireditve jubilejnega 35. spominskega pohoda na Triglav v počastitev partizanskih patrulj 1944 in izobešanja slovenske zastave na vrhu Triglava leta 1991. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB-ja Marijan Križman.


Fotografije s prireditve na Pokljuki

Avtorica fotografij je Bernarda Dodič. 

 

V A B I L O

 

 

Društvo TIGR Primorske – območna enota za slovensko Istro  v sodelovanju s knjigarno LIBRIS in Znanstveno raziskovalnim središčem Koper

 

vas vljudno vabi na predstavitev  knjige

 

Ogenj, ki je zajel Evropo: NARODNI DOM V TRSTU 1929-2020

(Cankarjeva založba 2021)

 

avtorjev dr. Boruta Klabjana in dr. Gorazda Bajca.

 

 

Knjiga je prva poglobljena in natančna študija o požigu osrednje institucije Slovencev v Trstu, hkrati pa tudi njegova sociološka in kulturološka zgodovina.

 

Prva predstavitev knjige v Sloveniji bo v sredo, 14. julija 2021, ob 19.00 uri na Prešernovem trgu v Kopru.

 

Dr. Borut Klabjan je doktor zgodovinskih znanosti, znanstveni svetnik na Znanstveno raziskovalnem središču Koper in izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

Dr. Gorazd Bajc je doktor zgodovinskih znanosti in izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

 

Pogovor bo povezovala Jadranka Šturm Kocjan.

 

V primeru dežja bo prireditev v mali loži.

 

  

Prireditev bo potekala v skladu s priporočili NIJZ ter upoštevajoč PCT - pogoj.

 

Dogodek je del kulturnih dejavnosti v knjigarni, ki jo sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Vabilo na predstavitev knjige Ogenj, ki je zajel Evropo: Narodni dom v Trstu 1929-2020

Jadranka Šturm Kocjan, vodja Območne enote Društva TIGR Primorska za slovensko Istro, se je v imenu društva udeležila v sredo, 7. julija 2021, v Izoli slovesne počastitve državnega praznika Dneva državnosti, dneva obletnice ustanovitve Zveze borcev Slovenije 4. julija 1948 in dneva organiziranega odhoda večje skupine Izolanov v partizane  11. julija 1944, ki jo je v Izoli organiziralo Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Izola.

Jadranka Šturm Kocjan, članica UO Društva TIGR Primorske, se je 7. julija 2021 v Ljubljani  udeležila izredne seje Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS), ki je obravnavala slovesnosti ob obeleževanju 30. obletnice osamosvojitvenih dogodkov in obeleževanje 80. obletnice dneva upora proti okupatorju 27. aprila na Mali gori. 
Sestanek je bil sklican na pobudo ZPVD SEVER, ZZB za vrednote NOB Slovenije in Društva TIGR Primorske.

Na sestanku je bila soglasno sprejeta izjava za javnost. 
Udeležba na izredni seji Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij SLovenije Udeležba na izredni seji Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij SLovenije
Predstavitev knjige Zorka Jelinčiča v italijanščini

Kulturni dom iz Gorice je dne 15.6.2021 organiziral predstavitev ponatisa knjige tigrovca Zorka Jelinčiča z naslovom Soto un cielo di piombo – Memorie di un capo del TIGR (Pod svinčenim nebom – spomini tigrovskega voditelja) v italijanskem jeziku. Knjiga, ki jo je izdala Založba Libreria LEG iz Gorice, je bila predstavljena na kmečkem turizmu Agriturismo Klanjšček v Števerjanu. Pred številno publiko sestavljeno iz predstavnikov tako slovenske kot italijanske javnosti so knjigo predstavili novinar Andrea Bellavite, pisatelj in sin Zorka Jelinčiča  Dušan Jelinčič ter Boris Peric, predsednik sklada Dorče Sardoč. Med prisotnimi je bilo tudi več zgodovinarjev z obeh strani meje.

Na predstavitvi knjige je bil poudarjen pomen seznanjanja tako strokovne javnosti z italijanskega jezikovnega območja kot tudi ostale italijanske javnosti z dogodki iz polpretekle zgodovine, v katere so bili vpleteni predstavniki obeh  narodov. Predvsem je pomembno, da s pomočjo knjig o tigrovskem gibanju v italijanščini pripadniki sosednjega naroda razumejo zapleteno dogajanje iz časa med obema svetovnima vojnama.

Dogodek je bil še dodatno pomemben, ker je  v letošnjem letu predviden  izid še ene knjige v italijanskem jeziku o TIGR-u oz. o Borbi  tržaškega zgodovinarja dr. Milana Pahorja. Gre za prevod knjige z naslovom Tajna organizacija BORBA, 1927–1930, ki jo bo izdala Založba tržaškega tiska iz Trsta.

Gorazd Humar

 Od leve proti desni: Boris Peric, Dušan Jelinčič, Andrea Bellavite, Adriano Ossola.

Spletna stran Društva TIGR Primorske je v fazi preurejanja in posodobitve. 

Hvala za razumevanje, 

Uredništvo spletne strani

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net